Skogbruksplan - Ytre kyst

Bestilling skogbruksplan med miljøregistrering
kommunene

HALSA og AURE i Møre og Romsdal
HEMNE, HITRA, SNILLFJORD og AGDENES i Sør-Trøndelag


Informasjon om Ny Ressursoversikt/Skogbruksplan 2015-2017

*feltet må fylles ut

Etter at du har foretatt din bestilling ved å trykke «Send bestilling», vil det automatisk bli sendt deg en epost som bekrefter at Foran Norge AS har mottatt din bestilling. Dette vil være din Ordrebekreftelse.

 

Skogbruksplan med behandlingsforslag
Ressursregistrering
Kun elektronisk leveranse (pdf) pr Epost
Glommen skogNortømmerSB-skogAllskogViken SkogMjøsen SkogStora EnsoAnnen

Ja
Nei

Dersom Ja (Er det tidligere er foretatt miljøregistrering på din eiendom må dette dokumenteres, ta kontakt eller send dokumentasjon via Epost/brev)

Foran WebGIS Det er skogeiers ansvar å sjekke at eiendomsforholdene er korrekte og at alle teiger som skal være med i taksten ligger inne i kartgrunnlaget.  Dersom skogeier selv ikke melder fra om feil i eiendomsforholdene vil skogeier faktureres for merkostnad ved eventuell oppretting.

Korrekt
Feil

Beskriv eventuelle feil i eget felt.


Ja

I perioden fram til levering av produktet vil jeg informere om eventuelle endringer i Postadresse, Telefonnummer og/eller Epost-adresse til kontakt@foran.no
 

Ved en eventuell eiendomsoverdragelse plikter jeg å informere ny eier om bestillingen (Skogfondkonto og statsbidrag følger eiendommen). Jeg sender opplysninger om overdragelse til kontakt@foran.no

 

Tilleggsprodukter er beskrevet i Informasjon om Ny Ressursoversikt/Skogbruksplan 2015-2017