Ytre kyst

Skogbruksplantakst for kommunene:

Agdenes, Snillfjord, Hitra, Hemne, Aure og Halsa

Prosjektet har som formål å registrere skoglige data og miljødata for skogbruket i de ovvennevnte kommunene. Totalt takstareal er samlet for alle kommunene anslått til ca 520 000 dekar produktiv skog. Takstmetoden er fototakst. Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe som er sammensatt av skogansvarlig i den enkelte kommune, representant for Fylkesmannen i begge Fylkene som omfattes samt pådriver Ivar Syrstad i prosjekt Lensa.

Om kartsystemet skal fungere er du avhengig av å benytte Internett Explorer eller Firefox som nettleser.