Informasjon Verdal (1)

torsdag, 16 juni 2016 12:40

Verdal kommune - Områdetakst 2015

 

FØR MISUTVALG

Skogen i Verdal ble i 2015 registrert etter metodikken Miljøregistreringer I Skog (Mis). Registreringene er knyttet til ulike flater med forskjellige livsmiljø. Alle berørte skogeiere blir involvert i det forestående  Misutvalget.

Det gis anledning til å komme med innspill og ønsker i forhold til de registrerte figurer. I Misutvalget blir det foretatt et utvalg av de registrerte figurer, slik at en sitter igjen med et de figurene som blir gjeldene.

FELTBEFARING

Feltbefaring i forbindelse med skogtakst med miljøregistrering ble gjennomført marksessongen 2015.

BESTILLING

 Frist for bestilling av skogbruksplan i forbindelse med skogtakst i Verdal kommune er over.

Dersom du allikevel nå i ettertid er interessert ber vi deg ta kontakt med prosjektleder snarest.