Verdal kommune - Intro

Skogbruksplantakst


for Verdal kommune

Prosjektet har som formål å registrere data og produsere planer for skogbruket i Verdal kommune.

Totalt takstareal er samlet for begge kommunene anslått til ca 348.000 dekar produktiv skog. Av dette er ca 240 000 dekar eid av AS Værdalsbruket.

Takstmetoden er en arealbasert lasertakst.

Prosjektet ledes av lokal prosjektgruppe, som representerer skogeierne og involverte offentlige instanser.