GrongHoylandet

Skogbruksplantakst


for kommunene


Grong og Høylandet

Prosjektet har som formål å registrere data og produsere planer for skogbruket i Grong og Høylandet kommune.

Totalt takstareal er samlet for begge kommunene anslått til ca 364.000 dekar produktiv skog.

Takstmetoden er en arealbasert lasertakst.

Prosjektet ledes av lokal prosjektgruppe, som representerer skogeierne og involverte offentlige instanser, bestående av:


Knut Sklett, Prosjektleder Skogprosjekt Namdal 

Gunnar Eliassen, Skogbrukssjef Grong

Hallstein Tødås,  Skogbrukssjef Høylandet