Skogbruksplaner

 

Skogbrukplaner

FORAN Norge AS har bred erfaring og høy kompetanse innen utarbeidelse av skogbruksplaner, ressursoversikter og miljøregistrering. Vi leverer disse produktene i forbindelse med områdetakster, fellestakster og til enkelteiere av skog.

Skogbruksplan

Er skogeierens beste verktøy i forbindelse med planlegging av hogst, tynning og kulturarbeider på eiendomsnivå.
Gir god oversikt over skoglige parametre og eiendommens ressurser.

 

Ressursoversikt

Et rimeligere alternativ enn skogbruksplan. Gir som skogbruksplan oversikt over volum og hogstklasser.
Graden av feltbefaring er lavere og behandlingsforslag er enten kalkulerte ut fra gitte parametre eller utelatt.

 

Miljøregistrering

Tilfredsstiller som de øvrige planproduktene markedets krav om miljøregistrering for kjøp av tømmer.
Kart med eiendomsgrenser og eventuelle MiS figurer samt bekreftelse for gjennomført miljøregistrering er sluttproduktet skogeier får levert.
Gir ikke oversikt over eiendommens ressurser.

 

IAN 7584 Nordmarka Panorama 72dpi 800x200