Fjernanalyse

FORAN er en ekspert for fjernanalyseprodukter med spesiell fokus på nytteverdien i skogbruket. Vi har jobbet i mange år til å forbedre metoder og rutiner for å tilbyr data av høy kvalitet og nøyaktighet.

Våre produkter i fjernanlysesegmentet er:

SingleTree3 200x200

SingleTree® - Produktark

I FORAN SingleTree® Laser Method gjennomføres dataanalyse og beregninger med hensyn til hvert tre i skogen! Resultatet beskriver de enkelte trærne med posisjon, treslag, volum m.m. og alle data kan anvendes direkte i ulike GIS system. 
Fordeler: 
- Objektiv bestemmelse av treparametre 
- Jevn datakvalitet 
- Informasjon på treindividnivå inkludert posisjon, høyde, volum, stammediameter og treslag 
- Bedre nøyaktighet for virkesvolumberegninger 
- Bestandsmiddelverdier baseres på alle treindivid i bestandet 
- Bedre grunnlag for etablering eller oppdatering av bestandgrenser  

 

ForrestGrid 200x200ForrestGrid®

ForestGrid gjør det mulig å presentere skogen uavhengig av eiendomsgrenser eller andre grenser. Det beregnes og presenteres i ett 15x15 meters rutenett / grid der hver rute inneholder skogfaglige informasjoner.
Rutene kan tematiseres på forskjellige måter f. eks. volum, middels høyde, etc. Levering format: polygonshape med attributinforrmation, eiendoms- eller ØK-bladinndelingen

Les artikelen fra Foran Sverige om utviklingen

 

Skoghojd

Skoghøjdekart

Basert på lasermålingene genereres det et produkt som viser kronetetthet og kronehøyde (over havet) og gir muligheter for å analysere skogen på en helt annen måte. 

Bildene er helt fri av skygger og gir tydlige bestandsgrenser.

 for større bilde

 

Terrengrelieff 200x200

Terrengrelieff

Detaljert kartlegging av overflatetopografien er en kraftig verktøy for alle handlingsplaner.

- Transportplanlegging

- Identifikasjon av andre objekter (f. eks. traktorveier, kulturminner, etc.) 

for større bilde

  

Terrenghelling 200x200Terrenghelling

- Analyse av bratthet

- Kjørbarhet/transportplanlegging

 

 for større bilde

 

Infrarodbilde 200x200Infrarødbilder

- Identifisering av døde trær

- Sunnhet av trærne

- Planlegging

 

 

Ta kontakt med FORAN for mer informasjon!