onsdag, 13 april 2016 10:52

Verdal kommune - Nyheter

Snart tid for MiS-utvalg.

Skogen i Verdal ble i 2015 registrert etter metodikken Miljøregistreringer I Skog (Mis). Registreringene er knyttet til ulike flater med forskjellige livsmiljø. Alle berørte skogeiere blir involvert i det forestående  Misutvalget.

Det gis anledning til å komme med innspill og ønsker i forhold til de registrerte figurer. I Misutvalget blir det foretatt et utvalg av de registrerte figurer, slik at en sitter igjen med et de figurene som blir gjeldene.